All Stories

Cuộc sống hàng ngày cân sức khỏe điện tử là một dụng cụ rất cần thiết giúp bạn có thể theo dõi các chỉ số cơ thể một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những chiếc cân sức khỏe được…
Máy trợ thính

Máy trợ thính là gì? Máy trợ thính là một thiết bị điện tử hỗ trợ sức nghe cho tai giảm thính lực từ nhẹ đến sâu bằng cách xử lý và khuếch đại âm thanh nhận được. Tiếng Anh…