Chỉ số đường huyết bao nhiêu là an toàn?

 Theo các nhà nghiên cứu,mỗi người có một chỉ số đường huyết khác nhau.Chỉ số đường huyết là chỉ số quan trọng nhất để đánh giá về bệnh nhân bị tiểu đường.   Xem thêm: Tổng hợp những dòng máy…